Kierownictwo Zakładu.

Zgodnie z treścią Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 26A/2008 z dnia 30 września 2008 r. kierownictwo zakładu tworzą:

  • Dyrektor zakładu - mgr Joanna KOTYNIA-GNOT

  • Z-ca Dyrektora - mgr inż. Alina KOPKA-ŚWIDERSKA