POZOSTAŁE DZIAŁY I SEKCJE

 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Kadr i Płac
  - któremu podlega kancelaria, informatyk, archiwum, sprzątaczki
  i portiernia zakładu
 • Sekcja Projektowania i Ewidencji Terenów Zieleni
  - która prowadzi prace projektowe dla nowych obiektów terenów zieleni
  wraz z kompleksową ewidencją istniejących terenów zieleni
 • Sekcja BHP

W zakładzie działają służby pomocnicze podlegające Dyrektorowi:

 • Radca Prawny
 • Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Zakładu

Na terenie zakładu swoją działalność prowadzi Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i Rada Pracowników oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.