Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Dane kontaktowe

Napisz do Nas

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz kontaktowych, w postaci adresu e-mail, zawartych w powyższym formularzu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.

Dane kontaktowe

 • ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
 •  
 • ul. Pod Lasem 64
 • 44-210 Rybnik
 • 32 424 88 38
 • 32 424 94 05
 • 32 424 93 26
 • zzm@zielen.rybnik.pl
 • ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
 • Dział Cmentarzy Komunalnych
 • ul. Rudzka 70B
 • 44-200 Rybnik
 • 32 422 89 91
 • cmentarz.komunalny@zielen.rybnik.pl

Mapa dojazdu

Zarząd Zieleni MiejskiejMapa dojazdu

Dział Cmentarzy Komunalnych • Boguszowice Stare
 • Administracja cmentarza
 • dzierżawca ROSÓŁ S.C
 • ul. Zadumy 33
 • 44-253 Rybnik
 • 503 891 389
 • 502 099 848
 • Chwałowice
 • Administracja cmentarza
 • ul. Kamienna
 • 44-206 Rybnik
 • 32 422 89 91

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik