Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Miejska kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego

Miejska kompostownia odpadów pochodzenia roślinnego, zaliczanych do biodegradowalnych funkcjonuje w dzielnicy Zamysłów przy ul. Pod Lasem 64 od połowy lipca 2007 r.

Zgodnie z regulaminem kompostowni odnośnik prowadzi do strony Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Zieleni Miejskiej, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr 812/L/2018 z dnia 13.09.2018 r. (plik formacie PDF, rozmiar 187,8 kB)odnośnik do pliku na stronie BIP-u ZZM, przyjmujemy odpady zielone od osób fizycznych, będących mieszkańcami miasta Rybnika oraz od firm. Nie zapewniamy transportu.

Opłaty za przyjęcie odpadów określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 59/2019 z dnia 22.01.2019 r. (plik w formacie PDF, rozmiar 124,9 kB)odnośnik do pliku pdf na stronie BIP-u ZZM

Na kompostownię przyjmowane są odpady w postaci: trawy, chwastów, liści oraz gałęzi o różnej grubości, trocin, wiórów i ścinków drewna. Odpady przyjmowane są wyłącznie luzem. Wymienione rodzaje odpadów nie mogą być zmieszane z żadnymi odpadami np. pochodzenia kuchennego czy innymi odpadami typu szkło, plastyk, metal, odpady mineralne, budowlane itp. Przy odbiorze odpadów pracownicy kompostowni będą kontrolować czy są to odpady właściwe czy zmieszane. Osoby dostarczające odpady niezgodne z ww. zasadami mają obowiązek zabrać je z terenu kompostowni.

Technologia kompostowania odbywa się w systemie pryzmowym, otwartym poprzez naturalny rozkład w warunkach tlenowych z udziałem mikroorganizmów glebowych, powodujących mineralizację substancji organicznej. Proces kompostowania do momentu uzyskania produktu gotowego trwa około 6 miesięcy.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-136/10 z dnia 17.11.2010 r. (format: PDF, rozmiar: 131,7 kB)odnośnik do pliku na stronie BIP-u ZZM wytworzony w procesie kompostownia produkt gotowy został dopuszczony do obrotu i zyskał nazwę organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „Lepszy Plon”.

Maksymalna ilość odpadów, którą możemy przyjąć w ciągu roku wynosi 3000 ton. Około 65% - 70% odpadów roślinnych pochodzi z gminnych terenów zieleni.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik