Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Ronda - Wyspy Zieleni

Przez miasto przebiega sieć dróg krajowych. Najważniejsze z nich to drogi: Opole - Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna i Gliwice - Rybnik - Wodzisław - Chałupki(granica państwa), co czyni go atrkacyjnym pod względem dostępności dla komunikacji samochodowej.

W związku z tym Miasto Rybnik postanowiło przyznac priorytet zagadnieniom ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

Wykorzystując kontakty z samorządami we Francji i zaobserwowaniu w tym kraju specyficznych skrzyżowań o ruchu okrężnym, tzw. małych rond, których wysepki były zagospodarowane zielenią, postanowiono wprowadzić zamiast skrzyżowań tradycyjnych skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Na skrzyżowaniach tego typu mających charakterystykę geometryczną dostosowaną do prawa pierwszeństwa dla pojazdów znajdujacych się na nim, prędkość pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie jest wyraźniej mniejsza niż na skrzyżowaniach normalnych, co naturalnie pozwala na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Wszystkie wyspy rybnickich rond zagospodarował ciekawą i różnorodną zielenią, wpltając w niektóre z nich elementy małej architektury, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku - jednostka budżetowa Miasta.

Do roku 2015 powstało w Rybniku 38 rond są to:

 • 1. RONDO WILEŃSKIE

  na skrzyżowaniu ulic J. Kotucza - Budowlanych - Dworek

  rondo WILEŃSKIE

  Jest to największe rybnickie rondo - powierzchnia: 1 840 m². Charkteryzuje się oryginalnym ukształtowaniem terenu. Otaczają go skarpyobsadzone silnie rozrośniętą irgą. Frgament skarpy umocniono betonowymi donicami skarpowymi, które obsadzono różą okrywową. Uzupełniającą ozdobą są różanki oraz drzewa - klony, sosny, brzozy.

 • 2. RONDO MAZAMET

  na skrzyżowaniu ulic Budowlanych - Żołędziowa

  rondo MAZAMET

  Rondo to swoją formą przypomina kapelusz. Umocnieniem skarpy są kamienie ułożone w sposób regularny. Puste pola wyznaczone przez kamienie zagospodarowano popularnymi bylinami: astrami, bergenią, rozchodnikami, kostrzewiną, irysami i innymi. Bylinom towarzyszą krzewy żywopłotowe i skupiny krzewów na koronie ronda.

 • 3. RONDO ZEBRZYDOWICKIE

  na skrzyżowaniu ulic Zebrzydowicka - Budowlanych

 • 4. RONDO WODZISŁAWSKIE

  na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta - Wodzisławska

  rondo WODZISŁAWSKIE

  Potocznie nazywane rondem iglastym. Powierzchnię ronda zajmują w całości nasadzenia krzewów iglastych: okazałe jałowce i żywotniki.

 • 5. RONDO ŻORSKIE

  na skrzyżowaniu ulic Żorska - Prosta

  rondo ŻORSKIE

  Teren wyspy podwyższono w taki sposób, żekształtem przypomina śmigło. Roślinność dobrana jest tak, że część centralną stanowią egzemplarze wyższe zmniejszające się ku obwodowironda. Należy wymienić takie gatunki jak: świerki kłujące, irgę płożącą, migdałki.

 • 6. RONDO GLIWICKIE

  na skrzyżowaniu ulic Gliwicka - J. Kotucza - Wyzwolenia

  rondo GLIWICKIE

  Efektowne kompozycje tworzą krzewy berberysu Atropurpurea posadzonego w kształcie spirali oraz irgi płożącej.

 • 7. RONDO DORSTEN

  na skrzyżowaniu ulic J. Kotucza - Zebrzydowicka

  rondo DORSTEN

  Kiedyś nazywane rondem Potok ze względu na ozdobny potok górskich kamieni. Towarzyszą mu kosodrzewiny, tamaryszki i berberysy

 • 8. RONDO CHWAŁOWICKIE

  na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja - Chwałowicka - Obwiednia Południowa

  rondo CHWAŁOWICKIE

  Układ ronda piętrowy. Każde pietro otoczone drewnianą palisadą. Szatę roślinną stanowi zwarta wielogatunkowa grupa drzew i krzewów. Na tle zielonych iglaków wyróżnia się klon palmowy, odmiana Atropurpurea, klon jesionolistny odmiana Flamingo, śliwa wiśniowa odmianiaPissardii, purpurowe berberysy, cisy, trzmielina, perukowiec, oraz róże okrywowe.

 • 9. RONDO BOGUSZOWICKIE

  na skrzyżowaniu ulic Prosta - Żorska - Boguszowicka

  rondo BOGUSZOWICKIE

  Nazywane potocznie rondem górniczym, gdzie na tle kompozycji kolorowych drzew i krzewów ustawiono kopalniany pociąg wyjeżdżający ze sztolni. Z roślin rosnących na tym rondzie należy wymienić: klon jesionolistny pstry, wiśnię purpurową, kalinę żółtą, irgę, berberys zimozielony, ostrokrzewy, różne gatunki spirei, jałowce płożące, bluszcze.

 • 10. RONDO ŚW. JÓZEFA

  na rozwidleniu ulicy Św. Józefa

 • 11. RONDO MAKRO

  na ulicy Prostej przy wjeździe do Makro

 • 12. RONDO PŁN. IRLANDZKIE

  na skrzyżowaniu ulic Wodzisławska - Obwiednia Południowa

  rondo PŁN. IRLANDZKIE

  Rondo posiada formę kopca przełamanego w części środkowej wąwozem z nawierzchnią trawnikową. Obsada roślinna to: klon jesionolistny pstry, wisnia purpurowa, irga, trzmielina, żywotniki złotokończyste, jałowce, ogniki, pięciornik, byliny - liliowce, bergenia, floksy, irysy, rozchodniki oraz funkia.

 • 13. RONDO GOLEJOWSKIE im. Teodora Miery

  na skrzyżowaniu ulic Książenicka - Wiosny Ludów

 • 14. RONDO UKRAIŃSKIE

  na skrzyżowaniu ulic Szewczuka - Pojdy - Robotnicza

 • 15. RONDO SZOLNIOK

  na skrzyżowaniu ulic Wołodyjowskiego - Zygmunta Starego

  rondo SZOLNIOK

  Rondo to należy do jednych z najmniejszych. Wysepka ronda została w połowie utwardzona kostką granitową z wkomponowanym drewnianym kołem. Roślinność na tym rondzie to: irga, pięciornik, berberys Atropurpurea.

 • 16. RONDO RADZIEJOWSKIE

  na skrzyżowaniu ulic Spółdzielcza - Popielowska - Średnia

 • 17. RONDO LIEVIN

  na skrzyżowaniu ulic Raciborska - Obwiednia - Budowlanych

 • 18. RONDO

  na skrzyżowaniu ulic Żużlowej i Strzeleckiej

 • 19. RONDO GARBOCZE

  na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Cienistej

 • 20. RONDO EUROPEJSKIE

  na skrzyżowaniu ulic Gliwicka - Obwodnica

  rondo EUROPEJSKIE

  Rondo zagospodarowano w roku 2005. Proste założenia - lekko wybrzuszona wyspa obsadzona jałowcem płożącym Wiltonii o niebieskim zabarwieniu łusek symbolizującym niebieskie tło flagi europejskiej. Na obrzeżu wyspy równomiernie rozłożonych 12 gwiazd, wykonanych z żółtych kulistych żywotników, zgodnie z symboliką europejską.

 • 21. RONDO ER

  na skrzyżowaniu ulic Rudzka, Podmiejska

 • 22. RONDO TOPOLCZANY

  na skrzyżowaniu ulic Wodzisławska, Dworek, Raciborska, Hallera

 • 23. RONDO LARISSA

  na skrzyżowaniu ulic Obwiednia Północna, Wielopolska

 • 24. RONDO RYMERA - OPA

  na skrzyżowaniu ulic Rymera, Barbary

 • 25. RONDO POD ZEGAREM

  na skrzyżowaniu ulic Szewczyka, Willowa, Bieli, Brzozy

  rondo POD ZEGAREM

   

 • 26. RYBNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

  na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sybiraków i Żorskiej

  rondo Powstanców Śląskich

 • 27. RONDO SOLIDARNOŚCI

  na skrzyżowaniu ulic Budowlanych, Góreckiego

 • 28. RONDO ORZEPOWICKIE

  na skrzyżowaniu ulic Góreckiego, Storczyków

  rondo ORZEPOWICKIE

   

 • 29. RONDO LIGOCKIE

  na skrzyżowaniu ulic Żorska, Ligocka, Jaśminowa

  rondo CZTERY PORY ROKU

   

 • 30. RONDO SYGNAŁY

  na skrzyżowaniu ulic Żorska, Sygnały

 • 31. RONDO GOTARTOWICKIE

  na skrzyżowaniu ulic Żorska, Gotartowicka, Samotna

 • 32. RONDO STREFA EKONOMICZNA

  na skrzyżowaniu ulic Podmiejska, Ekonomiczna

 • 33. RONDO KARVINA

  na skrzyżowaniu ulic Gliwicka, Podmiejska

 • 34. RONDO WAWOK

  na skrzyżowaniu ulic Rudzka, Obwiednia Północna

  rondo WAWOK

 • 35. RONDO MEKSYK

  na skrzyżowaniu ulic Prosta, łącznik Harcerska

  rondo MEKSYK

   

 • 36. RONDO Z BRZOZAMI

  na skrzyżowaniu ulic Prosta, Drzymały

  rondo KOZIE GÓRKI

   

 • 37. RONDO BRZEZIŃSKIE

  na skrzyżowaniu ulic Prosta, Brzezińska

  rondo DRZEWO

   

 • 38. RONDO KOZIE GÓRY

  na skrzyżowaniu ulic Świerklańska, Harcerska

   

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik