CMENTARZE KOMUNALNE ZAMKNIĘTE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH GROBY BLISKICH

Ze względu na ogłoszony stan epidemii koronawirusa w kraju i wynikające z tego obostrzenia dotyczące przebywania osób w parkach, na skwerach i placach zabaw wprowadzony zostaje zakaz przebywania osób odwiedzających groby na cmentarzach komunalnych. Wyjątek stanowią uroczystości pogrzebowa, które dopuszczają udział do pięciu osób w ceremonii pochówku.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, jako administrator cmentarzy komunalnych Rybnik-Północ ul. Rudzka 70b, Rybnik-Chwałowice ul. Kamienna, Rybnik-Chwałęcice ul. Karłowa, Rybnik-Boguszowice Stare ul. Zadumy, informuje że będą one zamknięte dla odwiedzających do odwołania.

Biura Administracji cmentarzy komunalnych obsługują petentów jedynie w sprawach związanych z pochówkiem osoby zmarłej. Sprawy formalne z tym związane może realizować wyłącznie jedna osoba. Wymagany jest komplet dokumentów, wskazana płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).

ZAMYKAMY PLACE ZABAW !!!

W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku stanem epidemii
Zarząd Zieleni Miejskiej zamyka do odwołania wszystkie podległe mu place zabaw, siłownie zewnętrzne.

OGŁOSZENIE !!!

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
wstrzymuje sprzedaż drewna i ziemi kompostowej.

Wstrzymuje się również odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców na Miejskiej Kompostowni.
Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą przyjmowane odpady od firm.

UWAGA !!!

Od 12 marca 2020 r. do odwołania
w zawiązku z zagrożeniem koronawirusem,
kaplice w domach przedpogrzebowych
cmentarzy komunalnym w Rybniku ul Rudzka
i Rybniku Boguszowicach ul. Zadumy
będą zamknięte.

Uroczystości pogrzebowe nie będą odprawiane w tych kaplicach

O NAS

Paw

Historia miejskiej zieleni urządzonej sięga roku 1905, kiedy to został przekazany miastu pierwszy park o powierzchni 6,8 ha jako wspólne przedsięwzięcie rybnickiego przedsiębiorcy J. Hasse i władz miasta dla mieszkańców Rybnika.

Od roku 1922 wraz z rozwojem miasta stopniowo powiększały się tereny zieleni miejskiej.

Rozstrzygnięty w 1938 r. Ogólnopolski Konkurs Zazielenienia Miast Polskich przyniósł Miastu zaszczytne drugie miejsce po Poznaniu.

Bardzo duże zasługi dla rozwoju i estetyki miasta wniósł Władysław Weber, burmistrz okresu międzywojennego i lat 1945-50.

Z jego inicjatywy nastąpił bardzo intensywny rozwój terenów zieleni i ogródków działkowych. Założono wiele nowych zieleńców powiększając w ten sposób areał zieleni urządzonej miasta.

Schody

Obecna powierzchniaterenów zieleni miejskiej przekracza 106 ha.

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką organizacyjną Gminy miasta Rybnik i prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, utworzona z dniem 1 stycznia 2003r. na podstawie Uchwały Nr 31/II/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2002r.

Zasadniczym celem zakładu jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wegetacyjnego roślin  i ich kondycji zdrowotnej w warunkach zieleni miejskiej, poprzez całoroczne prowadzenie prac konserwacyjno - pielęgnacyjnych. Pozwala to, na kontynuację tzw. ciągłości ekologicznej w ekotopie (siedlisku) miasta Rybnika.

Rynek"

Jednostka prowadzi prawne władanie terenami zieleni i cmentarzami komunalnymi Gminy miasta Rybnika na podstawie zawartych umów użyczenia.