Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

O Nas

Zdjęcie Parku im. Adama Fudalego w Rybniku
Park im. Adama Fudalego w Rybniku

Historia miejskiej zieleni urządzonej sięga roku 1905, kiedy to został przekazany miastu pierwszy park o powierzchni 6,8 ha jako wspólne przedsięwzięcie rybnickiego przedsiębiorcy J. Hasse i władz miasta dla mieszkańców Rybnika.

Od roku 1922 wraz z rozwojem miasta stopniowo powiększały się tereny zieleni miejskiej.

Bardzo duże zasługi dla rozwoju i estetyki miasta wniósł Władysław Weber, burmistrz okresu międzywojennego i lat 1945-50.

Skwer przy Nacynie - zdjęcie tulipany
Skwer przy Nacynie - tulipanów"

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej zostało powierzone Zarządowi Zieleni Miejskiej, który został powowłany Uchwałą nr 31/II/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2002 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 31,1 kB) odnośnik do pliku na stronie BIP-u ZZM jako jednostka budżetowa Miasta Rybnika

Zgodnie ze statutem jednostki przyjętym Uchwałą nr 189/XII/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 sierpnia 2007 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 42,9 kB) odnośnik do pliku na stronie BIP-u ZZM jednostka realizuje zadania miasta Rybnika w zakresie:

 1. Tworzenia i władania oraz całorocznego utrzymania roślinności we wszystkich fazach wegetacyjnych na terenie obiektów zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną,
 2. Utrzymania czystości na władanych terenach zieleni miejskiej,
 3. Zimowego utrzymania traktów komunikacji pieszej w terenach zieleni miejskiej i parkingów przy cmentarzach komunalnych,
 4. Urządzania i konserwacji cmentarzy komunalnych
  oraz obiektów pamięci narodowej,
 5. Świadczenia usług cmentarnych oraz utrzymania i władania
  obiektami cmentarnymi,
 6. Produkcji ozdobnego materiału roślinnego na potrzeby
  terenów zieleni miejskiej,
 7. Utrzymania i konserwacji placów zabaw oraz urządzeń parkowych,
 8. Gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie kompostowni dla odpadów pochodzenia roślinnego (biodegradowalnych),
 9. Wyznaczonych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
 10. Innych zadań przekazywanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.
Zdjęcie Parku Górnika Rybnik Chwałowice
Park Górnika Rybnik Chwałowice

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej przekaznych Zarządowi Zieleni Miejskiej w Rybniku do utrzymania wynosi:

 • w ramach trwałego zarządu 73,6852 ha.
 • tereny dodatkowe przekazane do utrzymania 179,6116 ha.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik