Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM

Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

31 marca 2022 r.
Organizator:
Informacja w sprawie wyłączenia z użytkowania obiektu "Grzybówka".
Ze względu na konieczność zabezpieczenia instalacji wodnej i związany z tym brak dostepu do sanitariów w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. nie będzie możliwosci wynajmu obiektu.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik