Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM
Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

29 maja 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Piknik Rodzinny

1 czerwca 2022 r.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 29 w Rybniku
Ognisko klas V

3 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza Szkolna

10 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

11 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

15 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

17 czerwca 2022 r.
Organizator:
BIT GLOBAL
Impreza Firmowa

20 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza Klasowa

24 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza Klasowa

25 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

26 czerwca 2022 r.
Organizator:
Impreza Klasowa
Osoba Prywatna

9 lipca 2022 r.
Organizator:
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie
Impreza prywatna

16 lipca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

23 lipca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza rozrywkowa

30 lipca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

20 - 21 sierpnia 2022 r.
Organizator:
SUB CLUB
Impreza muzyczna, kulturalna

27 sierpnia 2022 r.
Organizator:
Rada Dzielnicy Golejów
Festyn

3 września 2022 r.
Organizator:
Rada Dzielnicy Golejów
Grzybobranie

Teren rekreacyjno-sportowy Stodoły ul. ks. E. Szramka

10 czerwca 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza Towarzyska

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik