Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM
Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

31 - 31 marca 2023 r.
Organizator:
Ze względu na konieczność zabezpieczenia instalacji wodnej i związany z tym brak dostępu do sanitariatów w terminie od 15 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. nie będzie możliwości wynajmu obiektu dla wnioskodawców.
.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik