Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM
Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

23 września 2023 r.
Organizator:
Osoba Prywatna
Impreza Prywatna

28 września 2023 r.
Organizator:
ZST Rybnik
Impreza integracyjna

29 września 2023 r.
Organizator:
Osoba Prywatna
spotkanie integracyjne

30 września 2023 r.
Organizator:
Moto MM
Spotkanie członków grupy

8 października 2023 r.
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy "REFLEX"
Zawody w biegu na orientację

Teren rekreacyjno-sportowy Stodoły ul. ks. E. Szramka

24 września 2023 r.
Organizator:
Osoba Prywatna
Impreza kulturalna

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik