Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

6 sierpnia 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

7 sierpnia 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

14 sierpnia 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

21 sierpnia 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

28 sierpnia 2021 r.
Organizator:
Rada Dzielnicy Golejów
Impreza otwarta - Festyn dzielnicowy

3 września 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

4 września 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

10 września 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

11 września 2021 r.
Organizator:
Rada Dzielnicy Golejów
Impreza otwarta - Mistrzostwa Śląska w Grzybobraniu

Teren rekreacyjno-sportowy Stodoły ul. ks. E. Szramka

10 września 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik