Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM
Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

31 - 31 marca 2024 r.
Organizator:
Ze względu na konieczność zabezpieczenia instalacji wodnej i związany z tym brak dostępu do sanitariatów w terminie od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. nie będzie możliwości wynajmu obiektu dla wnioskodawców.
.

11 - 12 maja 2024 r.
Organizator:
Osoba Prywatna
Impreza Prywatna

29 maja 2024 r.
Organizator:
Osoba Prywatna
Impreza Integracyjna

14 czerwca 2024 r.
Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Szermierki
Impreza Integracyjna

30 czerwca 2024 r.
Organizator:
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZGODA
piknik rodzinny członków stowarzyszenia

17 - 18 sierpnia 2024 r.
Organizator:
Sub-Club
Bassmusic Open Air 2024

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik