Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM

Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

25 września 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

30 września 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

1 października 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

9 października 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

16 października 2021 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza zamknięta

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik