Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Terminy Rezerwacji Obiektów ZZM
Rezerwacji obiektu należy dokonać z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

Teren rekreacyjno-sportowy "Grzybówka"

19 sierpnia 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

20 - 21 sierpnia 2022 r.
Organizator:
SUB CLUB
Impreza muzyczna, kulturalna

26 sierpnia 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

27 sierpnia 2022 r.
Organizator:
Rada Dzielnicy Golejów
Festyn

2 września 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

3 września 2022 r.
Organizator:
Rada Dzielnicy Golejów
Grzybobranie

4 września 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

9 września 2022 r.
Organizator:
NSZZ Solidarność
Impreza Firmowa

16 września 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza klasowa

17 - 18 września 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza Prywatna

24 - 25 września 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

1 października 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

Teren rekreacyjno-sportowy Stodoły ul. ks. E. Szramka

3 września 2022 r.
Organizator:
Osoba Prywatna
Impreza rodzinna

24 września 2022 r.
Organizator:
Osoba prywatna
Impreza prywatna

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik