Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Aktualności

Nowe zarządzenie w sprawie dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

Nowe zasady dzierżawy gruntów gminnych będących we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Treść Zarządzenia nr 3 Dyrektora ZZM
z dnia 16 stycznia 2020 r.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik