Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Kategoria wpisów: Ogólne

Miasto Rybnik laureatem I edycji konkursu "Samorząd Promujący Zdrowie"

Miasto Rybnik uzyskało status Laureata I edycji konkursu "Samorząd Promujący Zdrowie"

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursu są na stronie: www.samorzad-zdrowie.pl

Certyfikat dla Miasta Rybnika

Nowe zarządzenie w sprawie dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

Nowe zasady dzierżawy gruntów gminnych będących we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Treść Zarządzenia nr 3 Dyrektora ZZM
z dnia 16 stycznia 2020 r.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik