Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Aktualności

Godziny pracy biur administracji cmentarzy komunalnych

UWAGA !!!

W związku z obecną sytuacją biura cmentarzy komunalnych przyjmują klientów tylko w sprawach pogrzebów (wykopanie grobu, umieszczenie urny) w następujących godzinach:

Cmentarz komunalny w Rybniku ul. Rudzka 70B

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Cmentarz komunalny w Boguszowicach Starych ul. Zadumy

poniedziałek - piątek 8:00 - 13:00

Cmentarz komunalny w Chwałowicach ul. Kamienna

poniedziałek - piątek 9:00 - 13:00

KOMUNIKAT - zamykamy place zabaw i siłownie zewnętrzne

Uwaga !!!

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku zamyka do odwołania wszystkie podległe mu place zabaw.

KOMUNIKAT - nieczynne kaplice cmentarne

UWAGA !!!

Od 12 marca 2020 r. do odwołania
w zawiązku z zagrożeniem koronawirusem,
kaplice w domach przedpogrzebowych
cmentarzy komunalnym w Rybniku ul Rudzka
i Rybniku Boguszowicach ul. Zadumy będą zamknięte.

Uroczystości pogrzebowe nie będą odprawiane w tych kaplicach

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik