Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Aktualności

KOMUNIKAT - nieczynna Miejska Kompostownia

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

wstrzymuje sprzedaż drewna i ziemi kompostowej.

Wstrzymuje również odbiór odpadów biodegradowalnych od mieszkańców na Miejskiej Kompostowni.

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą przyjmowane odpady od firm.

Nowe zarządzenie w sprawie dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM

Nowe zasady dzierżawy gruntów gminnych będących we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku

Treść Zarządzenia nr 3 Dyrektora ZZM
z dnia 16 stycznia 2020 r.

2020 © Copyright Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik